If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गट करून वजाबाकी (हातचा घेणे)

साल दशक आणि एकक कहा विचार करून 83 मधून 25 वजा करतात.

व्हिडिओ उतारा