If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

(ax+b)(ax-b) या विशिष्ट रूपातील पदांचा गुणाकार

सेल हे दोन पूर्ण वर्गांच्या वजाबाकीचा विस्तार (2x+8)(2x-8) हा 4x²-64 अश्या प्रकारे करतात. साल खान आणिमोंटरे तंत्रज्ञान आणि शिक्षण संस्था द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा