If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विशेष बहुपदींचा गुणाकार: पूर्ण वर्ग

समस्या

विस्तार करा .
left parenthesis, 3, minus, 8, w, squared, right parenthesis, squared, equals
अडकले?
अडकले?