If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लघुत्तम सामाईक विभाज्य : ल.सा.वि. चे स्पष्टीकरण

काही संख्यांचा ल.सा.वि. त्यांचे मूळअवयव पाडून त्याचा अंदाज बांधणे कधी कधी अवघड असते. चला'पुढील आकृतीच्या सहाय्याने दोन संख्यांच्या म.सा.वि. व ल.सा.वि. यांचा अंदाज कसा लावावा हे पाहूयात. आनंद श्रीनिवास निर्मित. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा