If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

म.सा.वि. आणि ल.सा.वि. यांचा गुणाकार

दोन संख्यांच्या म.सा.वि. व ल.सा.वि. यांचा गुणाकार हा त्या संख्यांच्या गुणाकाराइतका असतो. चला ' या गुणधर्माचा उपयोग करून काही उदाहरणे सोड्वूयात. आपण कशाप्रकारे सत्य हे दुसऱ्या एका व्हिडिओ द्वारा पाहूयात. आनंद श्रीनिवास निर्मित. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा