तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

सोडवलेले उदाहरण: अंकगणितीय श्रेढी (पदांची बेरीज)

शिक्षक अंकगणितीय श्रेढीच्या (-50)+(-44)+(-38)+...+2044 या पदांची बेरीज करून दाखवितात. यासाठी ते अंकगणितीय श्रेढीच्या पदांच्या बेरजेचे पुढील सूत्र वापरतात (a₁+aₙ)*n/2.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा