तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

अंकगणितीय श्रेढींची तुलना

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

आपल्याकडे दोन अंकगणितीय श्रेढी आहेत A आणि B.
A:2,5,8,11,B:15,17,19,
दोन्ही श्रेढीचे nवे पद समान आहे.
तर n ची किंमत काढा.
n=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक