तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

आयतांचे समान भाग

समस्या

खालीलपैकी कोणत्या आयताचे दोन समान अर्धे भाग केलेले आहेत ?
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा: