If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मूळ अवयव पद्धतीने वर्गमूळ काढणे (उच्चस्तर )

समस्या

नैसर्गिक संख्यांची वर्गमूळे शोधण्यासाठी मूळ अवयव पाडणे हे खरोखर उपयोगी आहे.
1764 या संख्येचे मूळ अवयव कोणते आहेत?
तुमचे उत्तर मूळ अवयवांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2, times, 2, times, 3, times, 3.
1764, equals
1764चे वर्गमूळ शोधा.
square root of, 1764, end square root, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?