If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गातील फरकांचा गुणाकार

समस्या

विस्तार करा.
गरज असेल, तर सरुप पदे एकत्र करा.
left parenthesis, 2, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, 2, x, minus, 5, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?