If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गातील फरकांचा गुणाकार

समस्या

विस्तार करा.
गरज असेल, तर सरुप पदे एकत्र करा.
(2x+5)(2x5)=
अडकले?
अडकले?