If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदींचे अवयव: सामाईक विभाजक/अवयव

समस्या

दिलेल्या बहुपदीमधून सर्वात मोठी एकपदी सामाईक अवयव म्हणून काढा.
20, y, start superscript, 6, end superscript, minus, 15, y, start superscript, 4, end superscript, plus, 40, y, squared, equals
अडकले?
अडकले?