If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणांचे वर्गीकरण: बाजूंवरून आणि कोनांवरून

समस्या

मीराने एक त्रिकोण काढला. त्याच्या बाजूंची लांबी 3 सेमी, 4 सेमी, आणि 5 सेमी अशी आहे.
त्याचा एक कोन काटकोन व उर्वरित दोन कोन लघुकोन आहेत.
तर मीराने काढलेल्या त्रिकोणाचे वर्णन करण्यासाठी खालील विधान पूर्ण करा.
मीराने काढलेला त्रिकोण
आणि
आहे.