If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणांचे वर्गीकरण: कोनांवरून

समस्या

ABC चे त्याच्या कोनांनी वर्गीकरण करा.
ABC त्रिकोण. A वरील कोनात AB आणि AC या रेषा जोडणाऱ्या शिरोबिंदूवर एक बॉक्स आहे. B आणि C वरील कोन लघुकोन आहेत.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?