तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

पूर्ण वर्गाचे अवयव ओळख

जर एखादी राशी a²+2ab+b² या सामान्य रुपात असेल, तर आपण तिचे अवयव (a+b)² असे पाडू शकतो. उदाहरणार्थ, x²+10x+25 याचे अवयव (x+5)² असे आहेत. ही पद्धत (a+b)²=a²+2ab+b² या आकृतीबंधावर आधारित आहे, ज्याचा पडताळा आपण (a+b)(a+b) हे कंस सोडवून घेऊ शकतो.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा