If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बेरीज: टप्पे पाडून

समस्या

77+5 याची बेरीज कशी करावी याची मीराला खात्री नाही.
77+5 या सारखे बेरजेचे दुसरे उदाहरण निवडून मीराला मदत करा.
एक उत्तर निवडा :