If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शाब्दिक उदाहरणे: दोन त्रिकोणांवर आधारित

समस्या

पप्पू एका जहाजाच्या डेकवर उभा आहे जो की पाण्याच्या पातळीपासून 25मी उंच आहे.
डेक वर उभे राहून समोरील डोंगरच्या माथ्याकडे पाहिले असता 60° मापाचा उन्नत कोन होतो तर डोंगराच्या पायथ्याकडे पाहिले असता 30° मापाचा अवनत कोन होतो.
तर डोंगराची उंची म्हणजेच, h काढा.
मी
अडकले?
अडकले?