If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोर्स: इयत्ता 10 > घटक11

धडा 1: विविध घनाकृती एकत्रित आणणे

विविध आकृत्या एकत्रित येऊन तयार होणाऱ्या घनाकृतीचे पृष्ठफळ (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दोन अर्धगोलांचे तळ एकमेकांना जोडून एक खेळणे तयार केले आहे.
त्या अर्धगोलांच्या त्रिज्या अनुक्रमे 3सेमी आणि 6सेमी आहेत.
तर खेळण्याचे एकूण पृष्ठफळ काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
πसेमी2
अडकले?
अडकले?