तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

प्रायोगिक संभाव्यता

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

खालील आकृतीमध्ये जॉनीकडे पाळीव प्राणी खरेदी करण्यास आलेल्या ग्राहकांकडे आधीपासून असलेल्या पाळीव प्राण्यांची संख्या दर्शवितात. प्रत्येक टिंब म्हणजे एक ग्राहक होय.
या माहितीच्या आधारे, जॉनीकडे येणाऱ्या पुढील ग्राहकाकडे आधीपासून 3 पाळीव प्राणी असण्याची संभाव्यता काढा.
सर्वात योग्य उत्तर निवडा.
एक उत्तर निवडा :