If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

छेदाचे परिमेयीकरण करणे (मूलभूत)

समस्या

start fraction, square root of, 2, end square root, divided by, square root of, 7, end square root, end fraction चे परिमेयीकरण रूप खालीलपैकी कोणते आहे ?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?