If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

घनाकृतीचे रुपांतरण (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एका 4सेमी व्यासाची आणि 20सेमी उंचीची विहीर खणली. विहिरीतून बाहेर काढलेला चिखल हा विहिरीभोवती तटबंध म्हणून गोळा केला तर त्याची उंची 16सेमी इतकी आहे.
तर त्या तटबंधीची रुंदी काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
सेमी