If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समान मुळे असणारी समीकरणे (प्रगत)

समस्या

वर्गसमीकरण x2+6xk=0 च्या मुळांचा गुणाकार 8 आहे.
वर्गसमीकरण 2x2+px+k=0 ची दोन मुळे वास्तव समान आहेत तसेच p>0.
तर p ची किंमत काढा.
p=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक