तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

साधी संभाव्यता

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

जय त्याच्या संपर्क यादीतून यादृच्छिकपणे निवड करून एका व्यक्तीसोबत बोलणार आहे. त्याच्याकडे एकूण 30 संपर्क क्रमांक आहेत. त्यापैकी 16 व्यक्तींना तो शाळेत भेटला आहे.
तर P(शाळेत संपर्क करायच्या व्यक्ती) काय असेल?
* आवश्यकता भासल्यास तुमचे उत्तर 2 दशांश स्थळापर्यंत देऊ शकता.*
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • एक * योग्य * अपूर्णांक, जसे की 1/2 किंवा 6/10
  • एक * अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 10/7 किंवा 14/8
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • टक्के, जसे 12.34%