If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वितरण गुणधर्माची कल्पना करा

समस्या

किंमत काढा.
थोडीशी मदत: आकृतीची मदत घ्या आणि 7×4 हे दोन भागात विभागा.
आयताकृती पट्टी 7 समान भागात विभागली आहे. प्रत्येक भाग 4 ने निर्देशित केला आहे. आयताकृती पट्टीच्या वरील भागात असलेल्या महिरपी कंसाला 7 वेळा चार असे निर्देशित केले आहे. पहिले 5 भाग जांभळ्या रंगाने रंगविले आहेत आणि त्यांच्या खाली असलेल्या महिरपी कंसाला प्रश्नचिन्हाने निर्देशित केले आहे. शेवटचे 2 भाग हिरव्या रंगाने रंगविले आहेत आणि त्यांच्या खाली असलेल्या महिरपी कंसाला प्रश्नचिन्हाने निर्देशित केले आहे.
7×4=( 
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
×4)+(2×4)
अडकले?
अडकले?