If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कंस असलेली समीकरणे: दशांश आणि अपूर्णांक

समस्या

f ची किंमत शोधा.
अचूक उत्तर द्या.
9, f, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 12, f, minus, 2, right parenthesis
f, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * योग्य * अपूर्णांक, जसे की 1, slash, 2 किंवा 6, slash, 10
  • एक * अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 10, slash, 7 किंवा 14, slash, 8
अडकले?
अडकले?