तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

Unit 11: घातांक आणि घात

८००/ शक्य निपुणता गुण

सराव

  • घातांक (मूलभूत)पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
  • घातांकपुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा

सराव

वरील कौशल्यांची पातळी वाढवा आणि ४०० च्या मास्टर पॉईंटस पर्यंत गोळा करा

सराव

आपल्यासाठी पुढील:

युनिट टेस्ट

या युनिटमधील सर्व कौशल्यांची पातळी वाढवा आणि ८०० च्या मास्टर पॉईंटस मिळवा!