If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

घातांक

समस्या

किंमत काढा.
left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, right parenthesis, start superscript, 4, end superscript, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
अडकले?
अडकले?