If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समरूप त्रिकोणांचे संबंधित भाग

समस्या

येथे असलेले दोन त्रिकोण एकरूप आहेत.
BAC सोबत एकरूप असलेला त्रिकोण कोणता?
लक्षात घ्या: प्रथम त्रिकोणाचे चिन्ह वापरा आणि खात्री करून घ्या की शिरोबिंदूंचा क्रम अचूक आहे.
1