If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील दिलेल्या संख्येच्या पुढील व मागील संख्या

समस्या

बिंदुला 7 या संख्येच्या एक घर पुढे न्या.