If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोनांना नाव द्या

समस्या

चिन्हांकित कोनाचे नाव काय आहे?
चार किरण. एक किरण बिंदू A पासून सुरू होतो, नंतर डावीकडे निर्देशित करतो आणि बिंदू E मधून थोडा वर जातो. दुसरा किरण बिंदू A पासून सुरू होतो, नंतर बिंदू D वरून वर आणि थोडा डावीकडे बिंदू करतो. तिसरा किरण बिंदू A पासून सुरू होतो, नंतर बिंदू वर होतो आणि बिंदू C मधून उजवीकडे. चौथा किरण बिंदू A पासून सुरू होतो, नंतर उजवीकडे आणि बिंदू B वरून थोडा वर जातो. एक हिरवी वक्र रेषा किरण AE ला किरण AD ला जोडते.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?