If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गुणाकार: चौकट पद्धत - २ अंकी संख्येला १ अंकी संख्येने

समस्या

खालील 3, times, 69 क्षेत्र पद्धतीने भागांत दर्शविले आहे.
प्रतिमा प्रमाणानुसार काढलेली नाही.
क्षेत्र पद्धतीने आयताच्या 2 असमान भागामध्ये, अ नावाच्या पहिल्या भागात रुंदी 3 व लांबी 60 आहे आणि त्याबरोबरच दुसऱ्या ब नावाच्या भागात, रुंदी अ भागाएवढीच आहे व लांबी 9 आहे.
प्रत्येक भागाचे क्षेत्रफळ शोधा.
A, equals
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
B, equals
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
एकूण क्षेत्रफळ काढा.
3, times, 69, equals
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
अडकले?
अडकले?