If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहु-अंकी वजाबाकी : 389,002-76,151

वजाबाकीचे सामान्य नियम वापरून वजाबाकी करा 389,002-76,151 .

व्हिडिओ उतारा