If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गुणाकार आणि भागाकाराचे घात (सराव)

समस्या

दिलेल्या राशीशी सममूल्य राशी निवडा.
left parenthesis, 3, dot, 5, right parenthesis, start superscript, 6, end superscript, equals, question mark
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?