तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

वर्तुळ कंसाची लांबी

समस्या

एका वर्तुळाची त्रिज्या 3 आहे. वर्तूळ कंसाने वर्तुळाच्या केंद्राशी केलेल्या कोनाचे माप 340 आहे.
तर वर्तुळ कंसाची लांबी किती?
एकतर तुमचे उत्तर π च्या रुपात लिहा किंवा 3.14 ही किंमत π ऐवजी वापरून तुमचे उत्तर दशांश रुपात लिहा.