If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील परिमेय संख्या

समस्या

खालील संख्यारेषेचा विचार करा:
प्रत्येक बिंदूशी त्याचे मूल्य जुळेल अशा प्रकारे पत्त्यांची जुळणी करा.
1