If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

स्तंभालेख वाचा (दोन पाय-यांची उदाहरणे)

समस्या

खालील आकृतीत ग्रंथालयात एका विशिष्ट आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी आलेल्या लोकांची संख्या दिलेली आहे.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Day and the vertical axis labeled Number of Dogs. The horizontal axis is labeled, from left to right: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, and 200. The bar line for each Day shows the following: Monday bar line extends to 80, Tuesday bar line extends to 160, Wednesday bar line extends 80, Thursday bar line extends to 140, and Friday bar line extends to 180.
तर गाळलेली जागा भरा.
जर सोमवारी आणि बुधवारी येणाऱ्या लोकांच्या संख्येची बेरीज केली तर ती बेरीज कोणत्या वारी येणाऱ्या लोकांच्या संख्येएवढीच आहे ?
एक उत्तर निवडा :