If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

द्विपदींचा गुणाकार

समस्या

विस्तार करा .
तुमचे उत्तर प्रमाणरुप बहुपदीत असणे आवश्यक आहे.
left parenthesis, 9, b, minus, 1, right parenthesis, left parenthesis, 9, b, plus, 1, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?