If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

SSA हा एकसमान पद/निकष का नाही

अशी काही प्रकरणे आहेत जेव्हा SSA त्रिकोण एकरूपता दर्शवू शकते, परंतु नेहमी नाही. म्हणूनच हे इतर त्रिकोणाच्या एकरूपतेच्या निकषांसारखे नाही. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा