If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चौकोनांचे विश्लेषण

समस्या

खालील आकारांकडे पहा.
आकारांचे वर्गीकरण करा.
गटसर्व आकार या गटात मोडतात का ?
आयत
चौरस