तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

सूट, वाढीव किंमत, आणि कमिशन यांवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

जेसिकाच्या फर्निचर स्टोअरचा व्यवस्थापक नुकत्याच आलेल्या पलंगासाठी किती किंमत ठेवायची हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पलंग $113.00 या घाऊक किंमतीला विकत घेतला गेला आणि जेसिकाचे फर्निचर स्टोअर सर्व फर्निचरच्या किंमती घाऊक किंमतीपेक्षा 45% ने वाढवते.
व्यवस्थापकाने पलंग कोणत्या किंमतीला विकावा?
$ 
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक