If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

घाताचा घात

समस्या

सोपे रूप द्या.
दिलेली राशी 9, start superscript, n, end superscript या रुपात लिहा.
left parenthesis, 9, squared, right parenthesis, start superscript, 5, end superscript, equals
अडकले?
अडकले?