तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

लघुत्तम सामाईक विभाज्य : ल.सा.वि. चे स्पष्टीकरण

काही संख्यांचा ल.सा.वि. त्यांचे मूळअवयव पाडून त्याचा अंदाज बांधणे कधी कधी अवघड असते. चला'पुढील आकृतीच्या सहाय्याने दोन संख्यांच्या म.सा.वि. व ल.सा.वि. यांचा अंदाज कसा लावावा हे पाहूयात. आनंद श्रीनिवास निर्मित. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा