If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकपदीला बहुपदीने गुणने - आव्हाने

समस्या

विस्तार करा .
तुमचे उत्तर प्रमाणरुप बहुपदीत असणे आवश्यक आहे.
minus, 2, x, left parenthesis, x, y, minus, 3, y, squared, plus, x, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?