If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

खुल्या व बंद आकृत्या

समस्या

सोबत दिलेली आकृती बंदिस्त आहे की खुली ?
एक उत्तर निवडा :