If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुभुजाच्या बाह्यकोनांची बेरीज

बहिर्वक्र बहुभुजाच्या बाह्यकोनांची बेरीज 360 अंश कशी येते ही सलीमने दाखविले आहे. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा