If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोनांचे प्रकार

समस्या

angle, C, A, B हा कोणत्या प्रकारचा कोन आहे ?
A ray extends downward and slightly to the right from point A and passes through point B. Second ray extends to the left and slightly downward from point A and passes through point C. An orange square at the vertex connects the rays.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?