If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

असमान अंश व छेद असलेल्या अपूर्णाकांची तुलना करणे.

समस्या

>, <, किंवा = या चिन्हांचा वापर करून तुलना करा.
23
15
अडकले?
अडकले?