If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दशांश अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

रोजा गिटार बनवत आहे. पहिल्या तारेपासून दुसरी तार 33, point, 641, start text, म, ि, म, ी, end text अंतरावर आहे. दुसऱ्या तारेपासून तिसरी तार 31, point, 749, start text, म, ि, म, ी, end text अंतरावर आहे.
तिसरी तार पहिल्या तारेपासून किती दूर आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, म, ि, म, ी, space, end text
अडकले?
अडकले?