If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्या रेषेवर दशांश अपूर्णांक: शतांश

समस्या

संख्यारेषेवर बिंदू कोठे आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
5.4 ते 5.6 लेबल असलेली संख्या रेखा प्रत्येक 0.01 युनिटवर टिक चिन्हांसह. टिक मार्क 5.4, 5.5 आणि 5.6 निळ्या रंगात लेबल केलेले आहेत. 5.5 नंतर चौथ्या टिक चिन्हावरील क्रमांक रेषेवर प्रश्नचिन्हासह लेबल केलेला हिरवा बिंदू आहे.
अडकले?
अडकले?