If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्या रेषेवर दशांश अपूर्णांक: दशांश

समस्या

खालीलपैकी कोणती संख्यारेषा बिंदू 9 एकक आणि 6 दशांश दर्शवते?
एक उत्तर निवडा :