If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकक चौरस मोजून क्षेत्रफळ शोधूया

समस्या

कोणत्या आकृतीचे क्षेत्रफळ 8 चौरस सेंटीमीटर आहे ?
या चौरसाचे क्षेत्रफळ 1 चौरस सेमी आहे.
हे 1 चौरस सेंटीमीटर आहे.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?